Elektrociepłownia GIGA

Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o. w Świdniku.

Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o. w Świdniku.

W Elektrociepłowni zatrudnionych jest 57 osób. Prezesem EC Giga Sp. z o.o. jest Roman Wójcik.

Historia:

Elektrociepłownia istnieje od 1950 roku. Początkowo działała jako wydział w WSK Świdnik. W 1992 roku została wydzielona ze struktur WSK i przekształcona w EC Giga Sp. z o.o. W roku 1999 nastąpiła prywatyzacja zakładu, a w roku 2001 Elektrociepłownia weszła w skład grupy Praterm. Elektrociepłownia „GIGA” jest jedynym producentem ciepła i energii elektrycznej w Świdniku.

Praterm S.A. posiada obecnie 100% udziałów w EC GIGA Sp. z o.o.

Dane techniczne:

Obecnie moc zainstalowana zakładu wynosi 146 MW energii cieplnej i 6 MW energii elektrycznej. W roku 2003 łączna sprzedaż energii wyniosła blisko 760 tys. GJ.

Elektrociepłownia w Świdniku wyposażona jest w dwa kotły parowe typ OR 32, dwa kotły wodne typ WR 25, jeden kocioł WRp 46 oraz turbozespół przeciwprężny o mocy 6 MW. Pozwala to na produkcję ponad 750 000 GJ energii cieplnej oraz 19000 MWh rocznie.

W skali roku zużycie węgla wynosi obecnie około 42000 ton, a energii elektrycznej około 5000 MWh.

źródła:

www.giga.pec.pl


Podziel się

Skomentuj