Elektrociepłownia Będzin

Elektrociepłownia Będzin S.A. – główny producent energii cieplnej i elektrycznej dla Zagłębia Dąbrowskiego. Zakład istnieje od 1913, na początku lat 90. został przekształcony w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Największym akcjonariuszem notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie elektrociepłowni jest niemieckie przedsiębiorstwo "envia Mitteldeutsche Energie AG".

Elektrociepłownia Będzin

Historia:

Datą dokumentującą rozwój elektryfikacji Zagłębia Dąbrowskiego jest rok 1909, w którym to Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Hrabia Renard” uzyskało koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i oświetlenia ulicznego miasta Sosnowca. Po uzyskaniu koncesji Towarzystwo „Hrabia Renard” wybudowało w Sosnowcu małą elektrownię na prąd stały. Elektrownię tę sprzedano w 1911 roku Towarzystwu Akcyjnemu „Sosnowiecka Stacja Elektryczna”, które podjęło się elektryfikacji całego miasta, a później regionu. Możliwości ówczesnej elektrowni były jednak niewystarczające.

W roku 1913 rozpoczęto budowę większej elektrowni na terenie gminy Małobądz, której moc miała

w pierwszym okresie ograniczyć się do 10 MW.

Już w 1916 roku uruchomiono pierwszy turbozespół o mocy 5 MW oraz dwa kotły parowe. W okresie międzywojennym trwały dalsze prace związane z rozwojem i zwiększeniem mocy elektrowni. Zwiększył się również kapitał akcyjny do 12,5 milionów złotych, a załoga liczyła wówczas 250 osób.

Elektrociepłownia Będzin

W 1922 roku elektrownia przyjęła nazwę „Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim” i weszła w skład koncernu Spółki Akcyjnej „Siła i Światło” w Warszawie.

W 1928 roku rozpoczęto dostawy energii elektrycznej dla Spółki Akcyjnej „Tramwaje Zagłębia Dąbrowskiego”, a miasto Będzin przejęło rozdział energii elektrycznej pod własny zarząd.

W latach 1939 – 1942 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim S.A.

w Będzinie podlegała zarządowi niemieckiemu. Potrzeby zbrojeniowe zmusiły okupanta do dalszej rozbudowy elektrowni zgodnej z wcześniej przygotowanymi planami.

Od 1943 roku nastąpił jednak okres rabunkowej gospodarki i intensywnej eksploatacji urządzeń wytwórczych w elektrowni. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do usuwania zniszczeń. Już w 1949 roku Elektrownia w Małobądzu została uznana za jedną z trzech najlepiej działających elektrowni w Polsce, a w 1954 roku za najlepszą.

W latach 60-tych, z uwagi na powstawanie nowych elektrowni o wyższych parametrach technicznych, zapotrzebowanie na wytwarzaną energię ograniczono do pracy podszczytowej, a następnie wyłącznie szczytowej. W celu utrzymania istnienia zakładu rozpoczęto starania o pełne wykorzystanie zainstalowanej mocy cieplnej i zmianę funkcji elektrowni. Po niewielkich adaptacjach zakład rozpoczął przesyłanie energii cieplnej w postaci pary technologicznej dla sąsiadujących fabryk oraz ciepłej wody grzewczej dla ludności. W tym czasie wybudowane zostały na terenie Będzina i Sosnowca liczne magistrale parowe, które stworzyły początek systemu ciepłowniczego na tym terenie. W 1965 roku zmniejszenie znaczenia będzińskiej elektrowni stało się przyczyną przyłączenia jej jako Wydziału Wytwarzania do Zakładu Energetycznego w Będzinie.

W 1969 roku podjęto jednak decyzję o rozbudowie Elektrociepłowni „Będzin”. W latach 1970 – 1980 uruchamiano nowe kotły wodne i parowe, turbozespół ciepłowniczy oraz towarzyszące urządzenia. W tym czasie Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego wydzieliły z Zakładu Energetycznego Będzin Elektrociepłownię tworząc Zespół Elektrociepłowni Górnośląskich z siedzibą w Chorzowie.

W latach 1989 -1990 Elektrociepłownia „Będzin” była częścią „Zespołu Elektrociepłowni Katowice”.

Od 1 lipca 1990 roku Elektrociepłownia „Będzin” stała się ponownie samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.

Z dniem 1 kwietnia 1993 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

W latach 1994 – 1996 w spółce został przeprowadzony I etap restrukturyzacji polegający głównie na wydzieleniu działalności usługowych i pomocniczych realizowanych przez firmę w samodzielne podmioty gospodarcze prawa handlowego. Opracowana przez spółkę koncepcja prywatyzacji uzyskała wstępną akceptację Ministra Przemysłu i Handlu w roku 1996.

Elektrociepłownia Będzin

W grudniu 1997 roku wraz z wyłonionym w drodze przetargu doradcą prywatyzacyjnym konsorcjum pod kierunkiem Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie złożono w Komisji Papierów Wartościowych prospekt emisyjny. W styczniu 1998 roku projekt prywatyzacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zaakceptowała Rada Ministrów RP. 8 grudnia 1998 roku Spółka zadebiutowała na rynku wolnym GPW w Warszawie jako pierwsza spółka z branży elektroenergetycznej.

W październiku 1999 roku Minister Skarbu Państwa ogłosił publiczne zaproszenie do rokowań na zakup większościowego pakietu akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w wyniku którego 21 lipca 2000 roku niemiecka firma MEAG nabyła 52,5% akcji Spółki.

W roku 2001 firma MEAG zwiększyła swój udział w kapitale akcyjnym EC „Będzin” do 69,56% akcji.

W sierpniu 2002 roku po fuzji pomiędzy Mitteldeutsche Energieversorgung AG (MEAG), a envia Energie Sachsen Brandenburg AG powstała envia Mitteldeutsche Energie AG, która stała się następcą prawnym firmy MEAG i tym samym głównym udziałowcem Spółki.

Dane techniczne:

Podstawowe urządzenia wytwórcze w Elektrociepłowni to:

– 2 kotły energetyczne OP-140 o mocy osiągalnej 112,6 MW każdy,

– 1 turbozespół typu 13UCK80 o mocy znamionowej elektrycznej 81,5 MW,

– kotły ciepłownicze: WP-70 i 2 x WP-120 o mocy cieplnej znamionowej 359,4 MW.

Elektrociepłownia posiada możliwości produkcyjne:

– znamionowa moc elektryczna: 81,5 MW,

– osiągalna moc elektryczna: 78,0 MW,

– znamionowa moc cieplna: 520,9 MW,

– osiągalna moc cieplna: 414,5 MW.


Podziel się

Skomentuj