Fiedor Bogusław, prof. dr hab.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2005 roku, w 2008 roku wybrany na drugą kadencję do 2012 roku.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, stopień dr. nauk ekonomicznych uzyskał w 1975 r., dr. hab. w 1986, tytuł profesora w 1991 roku. Autor ok. 360 publikacji naukowych, w tym (jako autor bądź współautor w istotnej części) 22 książek i monografii. Wypromował 11 doktorów. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski (wiceprzewodniczący w latach 1994 – 2002); od 2002 r. przewodniczy Komisji Rewizyjnej; przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału Wrocławskiego PAN w latach 1994 – 2002; członek od 1994 r. i wiceprzewodniczący od 1997 r. Rady Strategii Społeczno Gospodarczej przy Rządzie RP; w Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN – członek z wyboru w kadencjach 1997 – 1999, 2000 – 2002, 2003 – 2005; w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego – członek z wyboru w kadencji 2000 – 2002; członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska w kadencji 2001 – 2006; członek z wyboru w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – w kadencji 2007 – 2011; wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN od 2003 r.; członek Environmental Advisory Council Prezydenta Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w latach 1991 – 1994. Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP w Radzie Europy.

Laureat Lauru Białego Tygrysa w 2005 roku za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.


Podziel się

Skomentuj