Chmielniak Tadeusz, prof. dr hab. inż.

Absolwent Politechniki Śląskiej w 1965 roku Wydziału Mechaniczno Energetycznego. Studiował także matematykę na UJ w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1970 r., a doktora habilitowanego w 1972 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 r., a profesora zwyczajnego w 1989 r. Promotor 16 prac doktorskich. Pełnił wiele funkcji akademickich, m.in. Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Rektora Politechniki Śląskiej (kadencja 1987 – 1990). Autor 2 rozpraw, 5 monografii, współautor 4 dalszych oraz autor i współautor 9 podręczników akademickich (z których wiele było wydanych wielokrotnie). Jest autorem lub współautorem ponad 190 artykułów i komunikatów naukowych poświęconych zagadnieniom dynamiki gazów w tym przepływów wielofazowych, aerodynamice maszyn przepływowych, konwersji energii w przepływach oraz nowym technologiom energetycznym. Autor i współautor wielu niepublikowanych opracowań i ekspertyz wykonanych dla różnych instytucji przemysłowych i naukowych, państwowych i samorządowych.

Członek wielu rad naukowych m.in. wiceprzewodniczący RN Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz RN ITC Łódź. Jest członkiem 3 Komitetów PAN: Mechaniki, Termodynamiki i Spalania, Problemów Energetyki oraz członkiem KBN (2000/01 T10).

Laureat Lauru Białego Tygrysa w 2008 roku za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.


Podziel się

Skomentuj