Buzek Jerzy, prof. dr hab. inż.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Mechaniczno–Energetycznego – rocznik 1963. Od 1969 roku doktor nauk technicznych. W latach osiemdziesiątych XX wieku koncentruje się na pracy naukowej z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza. Wyniki prac naukowych zostały wdrożone bezpośrednio w przemyśle, między innymi w postaci kilku instalacji odsiarczania spalin. Od 1997 roku profesor nauk technicznych. Członek i sekretarz naukowy Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN w Gliwicach.

Doctor honoris causa uniwersytetów w Dortmundzie, Isparcie, Seulu oraz Politechnik Opolskiej i Śląskiej. W 1998 roku otrzymał tytuł „Europejczyka Roku” przyznawany przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej.

Premier Rządu RP w latach 1997 – 2001.

W latach 2002 – 2004 prorektor ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Założyciel Polonijnej Szkoły Dyplomacji.

Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisjach: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Przeciwdziałania Zmianom Klimatu, a także w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo–Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo–Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE–Ukraina.

Laureat Lauru Białego Tygrysa w 2008 roku za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.


Podziel się

Skomentuj