Nowak Wojciech, prof. dr hab. inż.

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Promotor 10 prac doktorskich. Koordynator kilkunastu programów badawczych UE (4 i 5 PR UE), Japonii NEDO oraz KBN. Recenzent grantów UE w ramach 6PR i 7PR. Autor i współautor ponad 340 publikacji z fluidyzacji, kotłów fluidalnych, spalania węgla i czystych technologii energetycznych, 20 patentów i 6 podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych. Organizator i współorganizator ponad 30 konferencji naukowych, w tym 15 międzynarodowych. Koordynator „Programu Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koordynator krajowy programu UE 7PR w temacie czystych technologii węglowych. Koordynator grantu w ramach Mechanizmu Norweskiego 2008 – dotyczącego wychwytywania CO2.

W l.1991– 1994 Profesor – Nagoya University, Japonia; 1994 – 2009 Visiting Professor na wielu uczelniach zagranicznych, w tym Finlandia, Niemcy, Irlandia, Grecja, USA, Japonia, Chiny, Norwegia i Szwecja.

Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, członek Zarządu Polskiego Instytutu Spalania, Przewodniczący Międzynarodowego Zespołu Doradców przy Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE. Przedstawiciel Polski w International Energy Agency (IEA FBC) nominowany przez Ministra Gospodarki w 2007 r. Członek rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.

Laureat Lauru Białego Tygrysa w 2006 roku za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.


Podziel się

Skomentuj