Zamasz Krzysztof

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Tauron Polska Energia SA od marca 2008 r., kieruje pionem obrotu energią.

Doktor nauk ekonomicznych po katowickiej Akademii Ekonomicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w spółkach prywatnych. Z sektorem energetycznym związany od 1999 r., kiedy objął stanowisko w zarządzie PEC Tychy. Następnie pełnił funkcje dyrektora w spółce Fenice z grupy EdF. W miesiącach poprzedzających podjęcie pracy w Tauronie był prezesem Elektrociepłowni Tychy SA.

Ukończył studia podyplomowe z dziedziny rynku energii, controllingu oraz IT. Członek Rady Konsultacyjnej przy parlamentarnym Zespole ds. Energetyki. Członek Rad Nadzorczych spółek PKE SA oraz EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu podsektora ciepłowniczego.

Laureat Lauru Białego Tygrysa w 2010 roku.


Podziel się

Skomentuj