Witos Tadeusz

Prezes Zarządu PGE Elektrownia Opole S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Po kilku latach pracy w Elektrowni Turów w 1983 roku rozpoczął pracę w Elektrowni Bełchatów, od 1992 r. pracuje w Elektrowni Opole. Początkowo na stanowisku dyżurnego inżyniera ruchu elektrowni, kierownika Wydziału Ruchu Bloków, a od roku 1998 na stanowisku głównego inżyniera eksploatacji. W 2004 roku został zastępcą dyrektora technicznego ds. eksploatacji.

29 czerwca 2005 r. został członkiem zarządu – dyrektorem technicznym, a od 1 sierpnia 2007 r. pełnił funkcje wiceprezesa zarządu BOT Elektrowni Opole SA. 25 czerwca 2008 r. objął stanowisko prezesa zarządu PGE Elektrowni Opole SA, zaś od listopada 2008 do lipca 2009 r. wiceprezes PGE Górnictwo i Energetyka SA. Były Członek Zarządu PGE Elektrownia Bełchatów SA

W roku 1997 ukończył studia w Podyplomowym Studium Menedżerskim przy Uniwersytecie Warszawskim, a w roku 1998 ukończył kurs na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zdając egzamin dla członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa.

 


Podziel się

Skomentuj