Tymowski Henryk

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. technicznych PKE SA od maja 2000 r.

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Z elektrownią w Łaziskach związany od 1970 roku; już w trakcie pisania pracy magisterskiej zaczął tu pracę jako elektromechanik. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 1996 roku został prezesem Zarządu Elektrowni Łaziska SA. W latach dziewięćdziesiątych zrealizowano w elektrowni ogromny program modernizacyjny, w wyniku którego unowocześniono procesy technologiczne, a przede wszystkim dostosowano ją do spełnienia najostrzejszych norm ekologicznych. Jest twórcą lub współtwórcą patentów chronionych i stosowanych w kraju i za granicą. Ukończył liczne studia podyplomowe z zarządzania menedżerskiego, w tym: Studium Podyplomowe Zarządzania organizowane przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach-„Harzburg-Koeller”, amerykańsko-polskie studia podyplomowe z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji energetyki.


Podziel się

Skomentuj