Szyszko Roman

Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz finansów na Strathclyde University w Wielkiej Brytanii. Jest doświadczonym specjalistą ds. inwestycji kapitałowych i zarządzania płynnością finansową. Pełnił m.in. funkcję członka zarządu w banku Dexia Kommunalkredit Polska SA oraz w Banku Komunalnym SA.(Nordea Bank Polska). Wcześniej był m.in. pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, gdzie zajmował się analizami zmian efektywności w okresie po wprowadzeniu przekształceń własnościowych.


Podziel się

Skomentuj