Perkowski Ireneusz

Prezes Zarządu ENION Energia Sp. z o.o. od 15 maja 2007 r., członek Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

W 1985 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze na Wydziale Elektrycznym, w 1997 r. Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej o specjalności „Lokalne Rynki Energii Elektrycznej w Polsce po 1 stycznia 1997 r.”. Posiada dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Z branżą energetyczną związany od ponad 24 lat. W 1985 r. podjął pracę w Zakładzie Energetycznym Będzin, gdzie pracował do 2004 r. – ostatnie cztery lata na stanowisku dyrektora Zakładu Obrotu Energią Elektryczną.

Od 2004 r. pracował w ENION S.A. – najpierw na stanowisku dyrektora Departamentu Obrotu i Obsługi Klientów, potem jako Członek Zarządu ds. Obrotu.


Podziel się

Skomentuj