Kurp Jan

Prezes Zarządu Dyrektor generalny PKE SA

Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Zespole Elektrowni Jaworzno jako inspektor nadzoru kotłów. W 1975 roku został przeniesiony do pracy w Elektrowni Jaworzno III, gdzie w 1988 roku objął stanowisko dyrektora generalnego. W 1995 roku doprowadził do połączenia trzech jaworznickich elektrowni w jedną spółkę – Elektrownię Jaworzno III SA. Była to pierwsza udana konsolidacja w polskiej energetyce, dzięki której udało się gruntownie zmodernizować Elektrownię II, zarówno pod względem technicznym, jak i ekologicznym oraz zlikwidować przestarzałą Elektrownię I. Pod jego kierownictwem w latach 90. gruntownie zmodernizowano Elektrownię III, przebudowano Elektrownię II – z przestarzałego zakładu z urządzeniami z lat 50. stała się ona nowoczesną elektrociepłownią, wytwarzającą energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Zastosowane w Elektrowni II kotły fluidyzacyjne dały możliwość spalania węgla o niskiej jakości, co pozwala na spełnienie norm emisji zanieczyszczeń obowiązujących w Unii Europejskiej. W maju 2000 roku Minister Skarbu Państwa powołał go na stanowisko Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA i powierzył mu obowiązki związane z utworzeniem i organizacją tej firmy. W efekcie doszło do szybkiej konsolidacji ośmiu elektrowni i elektrociepłowni z południa Polski.

Od 1998 roku Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Laureat Lauru Białego Tygrysa w 2003 roku za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.


Podziel się

Skomentuj