Kołodziej Piotr

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Tauron Dystrybucja SA

Ma 57 lat, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, ukończył także szereg studiów podyplomowych, m.in. w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz specjalistycznych kursów dla kadry zarządzającej. Związany z branżą energetyczną od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1970 roku w późniejszym Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Praktycznie cała jego kariera związana była z tą firmą, pełnił w niej różne funkcje kierownicze. Po zakupie GZE przez Vattenfall w 2001 r. powierzono mu stanowisku Prezesa Zarządu. Wchodził także w skład międzynarodowego zarządu Business Unit Distribution w Vattenfall AB.


Podziel się

2 Odpowiedzi na "Kołodziej Piotr"

Skomentuj