Koczywąs Sławomir Jacek

Sławomir Jacek Koczywąs  jest absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, o specjalności Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze oraz Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych na kierunku politologia i nauki społeczne. Studia podyplomowe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Integracji Europejskiej. Pracę rozpoczął w 1973 roku w  Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych w Warszawie. Od 1980 roku jest zatrudniony w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Miasto (obecnie RWEPolska). Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od starszego mistrza do zastępcy dyrektora Rejonu Energetycznego. W latach 1993 – 1999 zasiadał w Radzie Nadzorczej STOEN SA.
W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Transportu i Sprzętu Zmechanizowanego Energetyki – ZTiSZE – w Warszawie.
Od 1999 roku Członek Zarządu RWE Polska. Nadzorował obszary działalności technicznej, inwestycyjnej i personalnej.
W tym czasie z  powodzeniem wdraża nowoczesne narzędzia i systemy mające na celu unowocześnienie organizacji oraz zwiększenia jej wydajności.
Podczas trzydziestoletniej działalności zawodowej w RWE Polska, w tym od 11-lat na stanowisku Członka Zarządu, szczególną wagę przywiązuje do budowania kultury pracy w firmie na wszystkich poziomach organizacji począwszy od stanowiska elektromontera, poprzez średni szczebel zarządzania a kończąc na zaangażowaniu Zarządu Spółki.
W 2007 roku po unbundlingu i wyodrębnieniu Spόłki Operatorskiej z RWE Polska, Rada Nadzorcza powierza mu obowiązki Członka Zarządu ds. Personalnych z zakresem odpowiedzialności Strategicznego i Operacyjnego Zarządzania Personelem, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Jest prekursorem zmian w kształtowaniu relacji pracodawca – związki zawodowe. Wyjście z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz stworzenie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  jest postrzegane przez wielu pracodawców jako wzór do naśladowania.


Podziel się

2 Odpowiedzi na "Koczywąs Sławomir Jacek"

Skomentuj