LAURY 2009     Edycja XIV

Zapraszamy!

XIII edycja, Warszawa, 18 listopada 2009 r.
Energetycy energetykom – laureaci laureatom

Pod takim hasłem od lat są przyznawane i wręczane coroczne Laury Białego Tygrysa Polskiej Energetyki. Bo to właśnie środowisko energetyków decyduje kogo wyróżnić Laurem. Regułą jest, że to laureaci ubiegłych edycji wręczają te wyróżnienia. Tak było i w tym roku…

Honorowy Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki Energia 2009 za stworzenie fundamentów polskiego systemu elektroenergetycznego otrzymał Bolesław Bartoszek, dziś 90 letni senior polskiej energetyki. Nagrodę wręcza Józef Pękala, laureat pierwszej edycji Lauru Białego Tygrysa.

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Towarowej Giełdy Energii SA w Warszawie za dziesięć lat trudnej i efektywnej pracy na rzecz urynkowienia polskiej energetyki. Laur odbiera Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu TGE S.A. (z prawej), wręcza Dariusz Stolarczyk.

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Elektrociepłowni Zielona Góra SA w Zielonej Górze za kompleksową modernizację organizacyjno-technologiczną systemu ciepłowniczego Zielonej Góry (od źródła do odbiorcy). Laur odbiera Marian Babiuch, Prezes Zarządu EC Zielona (z prawej), wręcza prof. Tadeusz Chmielniak.

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Foster Wheeler Energia Polska za kocioł fluidalny CFB 460 MWe na parametry nadkrytyczne zainstalowany w Elektrowni Łagisza. Laur odbiera dr inż. Jarosław Mlonka, Prezes Zarządu Foster Wheeler (z lewej), wręcza Czesław Kubasik.

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Pana Michaela Kowalika, Członka Zarządu ZEC Kogeneracja S.A. we Wrocławiu. Laur wręcza Józef Pękala (z prawej).

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Dalkia Łódź S.A. za optymalizację produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją ciepła, z równoczesną optymalizacją pracy sieci ciepłowniczej. Laur odbiera Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Dalkia Łódź S.A. (z lewej) , wręcza Zbigniew Piętka.

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Pana dr inż. Krzysztofa Domagały b. Prezesa PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Laur wręcza prof. Tadeusz Chmielniak (z lewej).

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla PROCOM SYSTEM S.A. we Wrocławiu za osiągnięcia w projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki dla potrzeb energetyki przemysłowej, ciepłowni i elektrociepłowni. Laur odbiera Mieczysław Artemiuk, Wiceprezes Zarządu Procom System (z lewej), wręcza Piotr Góralczyk.

Laur Białego Tygrysa Energia 2009 dla Pana Jerzego Kondratowicza Prezesa Zarządu PGE ZEDO Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie. Laur wręcza Ireneusz Gębski (z prawej).

Życzenia Laureatom złożył Jan Bury, Sekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Honorowy Patron II Konferencji Problemowej Energetykon 2009.

Laurów z powodów „technicznych” nie mogli osobiście odebrać: Laureat Białego Tygrysa Energia 2009 prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Laureat Białego Tygrysa Energia 2009 PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III za wzorcowe ograniczenie emisji SO2 w wyniku budowy ciągu odsiarczania spalin dla bloków 3 i 4 oraz redukcję zanieczyszczeń poprzez wdrożenie przyjaznej środowisku technologii tymczasowego gromadzenia żużla i pirytów.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!